Logo

Syftet med NROK är att kvalitetssäkra svensk käk- och ansiktskirurgi

Varje år utförs cirka 950 käk- och ansiktsoperationer i Sverige för att korrigera över- och underbett och andra avvikelser. Nationella registret för ortognatkirurgi, NROK, kommer att generera helt nya kunskaper om verksamheten.